Financiële regelingen en tips om liquiditeit problemen te voorkomen

Terug naar Nieuws

Financiële regelingen en tips om liquiditeit problemen te voorkomen

Beste NVD-leden,

Het NVD bestuur brengt u graag op de hoogte over nieuwe informatie over het noodpakket voor MKB ondernemers, daarnaast nogmaals de lijst met alle mogelijke financiële regelingen en tips om liquiditeit problemen tegen te gaan.
In aanvulling op de recente informatie over vernieuwde noodpakket, melden wij u dat het noodpakket aangevuld is met de volgende afspraken.

  • De tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) gaat van 20.000 euro naar 50.000 euro maximaal.
  • Er komt extra ruimte voor grotere kapitaalintensieve mkb-bedrijven die hun bedrijfsvoering moeten aanpassen vanwege corona.
  • De ‘ontslagboete’ uit de NOW 1.0 is er definitief af. Hiermee komt meer ruimte voor noodzakelijke herstructurering van bedrijven die gebruikmaken van de loonkostenvergoeding. Ook zijn nadere afspraken gemaakt over het proces bij herstructureringen met meer dan 20 ontslagen.
  • Het steunpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober.
  • Het kabinet en ondernemers- en werknemersorganisaties starten een gezamenlijk overleg over crisismaatregelen die op de korte termijn eventueel kunnen worden genomen zoals rond scholing of deeltijd ww. Ook het toekomstig verdienvermogen, extra noodzakelijke investeringen daarvoor en noodzakelijke hervormingen staan op de agenda.

De NVD is hier reeds voor benaderd middels een uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Goedkeuring regeling kleine kredieten
‘Brussel’ heeft de nieuwe regeling Kleine Kredieten Corona (KKC) vandaag goedgekeurd. Zoals al bekend staat de Nederlandse overheid met deze regeling voor 95 procent garant voor leningen tussen 10.000 en 50.000 euro die kleine bedrijven willen afsluiten om de coronacrisis te overleven. Het gaat om een totaalbedrag van 713 miljoen euro. Wij hebben sterk gepleit voor een regeling met een hogere overheidsgarantie, omdat veel ondernemers met de BMKB-C niet geholpen zijn.
De nieuwe regeling is in samenwerking met de banken tot stand gekomen dus wij gaan er vanuit dat de banken hier ook stevig voor zullen inzetten.

Volgens de Europese Commissie voldoet de KKC aan de Europese staatssteunregels die vanwege de coronacrisis door Brussel tijdelijk zijn versoepeld. De verwachting is dat circa 30.000 bedrijven van de maatregel kunnen profiteren. Dat is ruim het tienvoudige van het aantal ondernemers dat via de BMKB-C aan een lening gekomen is.

Overzicht financiële regelingen:

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom ondersteunt het kabinet (zelfstandig) ondernemers met tijdelijke financiële regelingen. De steun heeft als doel dat Nederland zich kan aanpassen aan een veranderde samenleving en economie.

Hieronder een lijst van alle financiële regelingen:

Bekijk deze link voor welke financiële regelingen u in aanmerking komt.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen

Tevens als bijlage 12 tips om liquiditeit problemen de voorkomen: klik hier

Indien u vragen hebt kunt u altijd de Kamer van Koophandel website raadplegen voor extra informatie:

https://www.kvk.nl/corona

Wij hopen dat u deze informatie behulpzaam vindt.

Deel dit bericht

Terug naar Nieuws