Over ons

Nederlandse Vereniging van Dansleraren:

De NVD werd op 1 augustus 1920 opgericht om de dansleraren in Nederland te coördineren, het dansen te bevorderen en het beroep als dansleraar uit te oefenen. Zij tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: -het houden van, of deelnemen aan vergaderingen, congressen, cursussen, demonstraties en wat verder de kennis van de leden bevorderen kan. -het zenden van petities over onderwerpen, tot de werkkring van de vereniging behorende Het uitgeven en/of steunen van geschriften of bladen, welke strekking met het doel van de vereniging strookt. Het samenwerken met, of steunen van instellingen of personen, die een doel, overeenkom- stig met de missie en visie, uitsluitend of onder meer beogen. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

Onze missie

De NVD wil een verbindend platform zijn waarbinnen leden op basis van gelijkwaardigheid kennis en kunde delen en elkaar uitdagen tot creativiteit en innovatie om zo het bestaansrecht van elkaar te helpen versterken. Naast het vergroten van de slagkracht van haar leden, wil de NVD ook bijdragen aan het versterken van de financiële positie door als eenheid op te treden richting externe partijen.


Onze visie

De NVD richt zich de aankomende jaren op het verder verbeteren van de kwaliteit van de dansprofessional, het aanjagen van de creativiteit als ondernemer en het vergroten van de zichtbaarheid van haar dansschoolhouders door vaker als collectief naar buiten treden. Daarnaast ontplooit de NVD activiteiten waarmee zij haar leden ontzorgt waardoor zij uitdrukkelijk meerwaarde ervaren als lid van de belangenorganisatie.

Het bestuur

Maak kennis met het dagelijks bestuur van de NVD.

Onder hun foto op deze pagina, vind u een link om dit bestuurslid te mailen.

Wilco van de Burgt

Mijn naam is Wilco van de Burgt, eigenaar, ondernemer en dansleraar van Danscentrum Van...

Yvette Jager

Naam: Yvette J.G. Jager
Adres: Boerenzwaluw 2
Postcode: 3905 SG Veenendaal
Mobiel: 06 33 929 304
Gehuwd, 1...

Hudson Louis

Mijn naam is Hudson Louis, Geboren in 1974 te Jaffna in het prachtige eiland...

Jacco Schavemaker

Mijn naam is Jacco Schavemaker.
Getrouwd en vader van twee dochters.
Samen met mijn ouders en...

Chris ter Horst

Chris ter Horst
Geboren 1950 te Amsterdam
Gehuwd met Mary
2 dochters en 3 kleinzoons

2000 begonnen met...