Lid van Verdienste

Terug naar Nieuws

Lid van Verdienste

Op zaterdag 22 juni 2019 is tijdens het congres Dhr. Ronald Straatman benoemd tot lid van verdienste van de Nederlandse Vereniging van Dansleraren als blijk van waardering voor de vele diensten die hij vele jaren voor de vereniging heeft verricht. Bestuur en leden zijn u hiervoor zeer erkentelijk.

Deel dit bericht

Terug naar Nieuws