Diverse regelingen i.v.m. corona crisis

Terug naar Nieuws

Diverse regelingen i.v.m. corona crisis

Geachte (Beste) Collega’s,

Sinds afgelopen maandag zijn de Corona maatregelen nog meer aangescherpt. De dansscholen in Nederland kunnen ook gebruik maken van de onderstaande financiële maatregelen. NVD heeft dit voor u samengevat, indien nodig probeer zoveel mogelijk hier gebruik van te maken:

BBZ regeling

–          https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#overbruggingsregeling

–         De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstand-verlening zelfstandigen (BBZ) en wordt uitgevoerd door gemeenten. Daar kun je dus terecht voor je aanvraag.

NOW regeling (tijdelijke WW)

–          https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodmaatregel

–          https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx

–          Tegemoetkoming in de loonkosten.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB

–          https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#zwaar_weer

–          Aanvragen gaat via de bank

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

–          https://qredits.nl/

Uitstel van betaling Belastingdienst aanvragen

–          https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

1) Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten, NOW-regeling (SZW)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80%. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting (wtv). Hiervoor kunnen bij het ministerie van SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend, omdat deze niet meer past bij de grote en verwachte langer durende vraag. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet zijn afgehandeld, vallen automatisch in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen tegemoetkoming voor een omzetdaling met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 aanvragen.

2) Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers en zzp’ers, Tozo-regeling (SZW en gemeenten) NIEUW  21 maart 2020
Het kabinet stelt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in. Deze regeling ondersteunt zelfstandig ondernemers,  waaronder zzp’ers, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) géén sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Op 23 maart is de naam van deze regeling gewijzigd van Torzo in Tozo.

3) Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt met ingang van 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt voor alle ondernemers tijdelijk op een zo laag mogelijk percentage vastgesteld. De Belastingdienst onderzoekt nog wat het laagste percentage is dat voor elke belasting uitvoeringstechnisch gerealiseerd kan worden. (intern: dat lijkt 0,01% te worden)

Heeft u voor 2020 een voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting? U kunt uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt.

Deel dit bericht

Terug naar Nieuws