Corona Update 29 augustus 2020

Terug naar Nieuws

Corona Update 29 augustus 2020

Beste leden,

De vakantieperiode lijkt alweer lang geleden, er is de afgelopen weken veel gebeurd. Er is veel onderhandeld met bonden en kabinet en uiteraard over de invulling van het derde steunpakket met daarbij de inzet: verlenging van belangrijke maatregelen om bedrijven in de benen te houden en banenverlies te beperken om goed uit deze crisis te komen.

U zult ongetwijfeld het nodige al hebben meegekregen uit de media, maar niettemin neem ik u in deze update graag mee in wat we hebben weten te bereiken in het derde steunpakket. De maatregelen die het kabinet nu presenteert zijn niet voor elke sector en elke individuele ondernemer afdoende.

Een aantal versoberingen dat het kabinet voor ogen had, zijn eruit gebleven, in elk geval tot 1 januari 2021. Het kabinet is ervan overtuigd geworden van het belang om de komende maanden zoveel mogelijk ongewijzigd te laten, ook omdat in sommige sectoren de klap nog moet komen. Belangrijk is ook dat het derde pakket een langere looptijd heeft – negen maanden – waardoor ondernemers in deze onzekere tijden weten waar ze tot aan de zomer van 2021 aan toe zijn.

Maatwerk blijft mogelijk voor specifieke sectoren die hard worden geraakt, zoals de evenementensector en delen van de horeca. Ook bij nieuwe omstandigheden, zoals een tweede coronagolf, of voor laat-cyclische sectoren waar de klap nog moet komen, moet er ruimte blijven voor verbeteringen in het maatregelenpakket. Voor een aantal branches in nood stelt het kabinet al extra geld beschikbaar.

Maatregelen steun- en herstelpakket
De maatregelen in het steun- en herstelpakket zijn gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Ze beslaan bij elkaar rond de 11 miljard euro aan extra uitgaven en 1,5 miljard aan vervroegde investeringen. Dit staat los van de kabinetsinvesteringen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De maatregelen gelden vanaf 1 oktober aanstaande.

NOW (tegemoetkoming loonkosten)
De looncompensatieregeling NOW wordt tot 1 juli 2021 doorgezet, in drie tranches van drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. Voor de eerste tranche – van 1 oktober tot 1 januari 2021 – blijft de toegangsdrempel staan op minimaal 20 procent omzetverlies. Bij volledig omzetverlies blijft gelden dat 90 procent van de loonsom wordt uitgekeerd. Wel wordt vanaf 1 oktober hiervan 80 procent uitgekeerd aan de werkgever. De overige 10 procent gaat naar een (om)scholings-pot voor werknemers, die nog nader vorm en inhoud moet krijgen. Voor die pot komt meer dan 1 miljard euro vrij. Dat is een belangrijke stap die mensen het vertrouwen geeft dat we alles doen om iedereen aan het werk te houden in deze crisis. Verder komt er meer flexibiliteit voor ondernemers om hun bedrijf te reorganiseren. De strafkorting in de NOW bij ontslag van twintig of meer werknemers verdwijnt. Voorschotten worden als de loonsom met maximaal 10 procent lager uitkomt in die periode niet gekort, waardoor de subsidie in dat geval iets hoger uit valt dan de 80%.

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen) en TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)
De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden gaat omhoog; van 50.000 euro per vier maanden naar 90.000 euro per drie maanden. De TOZO wordt ook negen maanden verlengd, met een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

Belastinguitstel, terugbetaling en borgstellingen
Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Er is een ruime periode van terugbetaling, om te voorkomen dat ondernemers alsnog in de problemen komen. En die termijn komt er. Ondernemers krijgen twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd. De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

Time-outregeling
Verder is er met het kabinet afgesproken om te komen tot een time-out-regeling voor ondernemers die buiten hun schuld moeten stoppen. Daarmee wordt voorkomen dat deze ondernemers in de schuldsanering terechtkomen en alles kwijtraken waar ze altijd voor hebben gewerkt. We hechten sterk aan een regeling als deze, omdat die recht doet aan het feit dat de verschillen tussen ondernemers en sectoren tijdens deze crisis groot zijn. Ondernemers die vanwege de omstandigheden (voorlopig nog) geen perspectief zien, moeten op een fatsoenlijke manier kunnen stoppen of hun koers verleggen.

Nieuwe maatregelen gericht op investeringen
Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei. Publieke investeringen in onder meer infrastructuur ter waarde van 2 miljard euro worden naar voren gehaald. Verder trekt het kabinet onder andere geld uit voor een nationale scale-up faciliteit en om te participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren.

Prinsjesdag
We moeten nog tot Prinsjesdag wachten op de officiële berichten, maar we weten dat het kabinet dan ook komt met nieuwe instrumenten om de private investeringen – en die beslaan 80 procent van alle investeringen – te stimuleren: een Equity-fonds, een investeringskorting (baan gerelateerde investeringskorting) en het nieuwe Groeifonds. Eerder deze week is al uitgelekt dat de winstbelasting voor het mkb komend jaar omlaag gaat van 16,5 naar 15 procent en dat grens voor dat tarief omhoog gaat van 200.000 naar 400.000 euro. Dat zou goed nieuws zijn voor veel van onze ondernemers.

Thuisquarantaine en testen
Het gemak waarmee het kabinet mensen adviseert om in thuisquarantaine te gaan terwijl ze geen klachten hebben blijft discutabel. Natuurlijk willen wij ook geen ‘risicogevallen’ in onze bedrijven, want het laatste dat we willen is dat het virus zich onder onze collega’s verspreidt. Maar iedereen die bijvoorbeeld uit een oranje vakantiegebied komt standaard 10 of 14 dagen thuis laten zitten op kosten van de werkgever, dat gaat te ver. Straks in het najaar, als ook de gewone verkoudheidsklachten weer de kop opsteken en mensen ook om die reden thuis moeten blijven, kan de rekening voor ondernemers fors oplopen. Daarom is er opgeroepen om eerst (dubbel) te testen, maar deze week is wel duidelijk geworden dat de landelijke testcapaciteit daarvoor niet toereikend is. Sterker, alleen mensen met klachten kunnen zich met de huidige capaciteit laten testen. Dat is een slechte zaak. Daarom is MKB-Nederland met VNO-NCW bezig om te kijken wat er op dat terrein gedaan kan worden. We moeten met elkaar alles op alles zetten om een tweede golf te voorkomen. En daar hoort testen bij. Ondertussen wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden voor compensatie voor werkgevers voor de periode dat medewerkers preventief – en dus niet ziek – in thuisquarantaine zitten. Want nogmaals, het is niet fair om de rekening daarvan eenzijdig bij de werkgever te leggen.

De Nederlandse maatregelen: basisregels voor iedereen
De controle over het coronavirus die we sinds maart hebben bereikt, moeten we met elkaar zien vast te houden. Dit lukt alleen met de basisregels die voor
iedereen gelden.

Basisregels voor iedereen

Voor iedereen in Nederland geldt:

 • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
 • vermijd drukte:
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • ga weg als het druk is;
 • reis zoveel mogelijk buiten de spits.

 

 

 

 

 

 

 

Regels voor hygiëne

 • Was vaak uw handen
 • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.

Regels voor 1,5 meter afstand houden

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
 • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
 • Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg

voor het vermijden van drukte

In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden.

 • Werk zoveel mogelijk thuis. Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.
 • Mijd de spits.

Regels voor testen en thuisblijven bij klachten

Het is belangrijk dat iedereen met corona-gerelateerde klachten zich laat testen. Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om
het virus niet verder te verspreiden. Zie voor meer informatie de pagina Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.

 • Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.
 • Laat u testen als u 1 of meerdere van deze klachten heeft. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Als u ook koorts heeft of benauwd bent, dan blijven ook uw huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben uw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.
 • Bent u ernstig ziek, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts of huisartsenpost. Bel in een levensbedreigende situatie 112.
 • Als uit uw test blijkt dat u op dit moment geen corona heeft, mogen u en uw huisgenoten weer naar buiten. U kunt zelf ook weer naar buiten en aan het werk, tenzij u daar te ziek voor bent. Kinderen mogen weer naar school en naar de opvang. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijgt u nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.
 • Als uit uw test blijkt dat u wel corona heeft, blijven u en uw huisgenoten thuis. U hoort van de GGD wat u en de mensen om u heen moeten doen. Voor personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen kan alleen een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts en alleen als zij geen klachten hebben. Meer informatie over de leefregels thuis en wat u moet doen als u corona heeft vindt u op de website van het RIVM.

Gezondheidsadviezen voor een goede weerstand voor iedereen

Gezond leven houdt de weerstand op peil. Een goede weerstand helpt te beschermen tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het nieuwe coronavirus. Mensen met een goede weerstand worden minder vaak ziek. En als zij toch ziek worden, herstellen ze meestal sneller. Gezond leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Kleine aanpassingen maken al verschil. Hoe houdt u zichzelf gezond?

 • Probeer ten minste een half uur per dag te bewegen.
 • Eet gezond en gevarieerd met veel fruit en groente.
 • Drink voldoende water.
 • Drink maximaal één glas alcohol per dag (en natuurlijk NIX<18).
 • Zet nu de stap en stop met roken. Kijk op Ikstopnu.nl voor hulp en advies.

Meer adviezen staan op het Loket Gezond Leven (RIVM) leefstijl en COVID-19.

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen)

Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen nauwelijks klachten, anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het wel duidelijk dat zij een groter risico lopen heel ziek te worden van het coronavirus of zelfs te overlijden.

 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Dit geldt nog sterker voor ouderen die minder zelfredzaam zijn, dan voor vitale ouderen. Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter risico. Wees extra voorzichtig en volg de basisregels goed op.
 • Alle verpleeghuizen die vrij zijn van besmettingen, worden geacht tenminste 1 bezoeker per bewoner te verwelkomen. Zorgaanbieders zullen op basis van hun specifieke situatie bepalen wanneer het voor hun bewoners mogelijk is om meer bezoekers te ontvangen. Daarvoor is een handreiking gemaakt die te vinden is op de website van koepelorganisatie Actiz.
 • Bij bezoek aan mensen die tot een risicogroep behoren, is het extra belangrijk de basisregels goed op te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden. Maak duidelijke afspraken met elkaar en bespreek vooraf of iemand klachten heeft. Als bezoekers of ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, stel het bezoek dan uit. Als het bezoek buiten kan, dan is dat beter dan binnen.

Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren

 • Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid mogen naar het kinderdagverblijf of gastouderopvang als zij geen koorts hebben. En kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met neusverkoudheid naar school en naar de buitenschoolse opvang als zij geen koorts hebben.
 • Dit geldt niet als kinderen contact hebben gehad met een iemand die corona heeft. Of als een kind bij een volwassene woont die koorts heeft of benauwd is. Het kind moet dan thuisblijven.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.
 • Jongeren van 13 tot 18 (dus tot en met 17) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Op de middelbare scholen geldt dit voor alle leerlingen onderling, ongeacht hun leeftijd. In het mbo en hoger onderwijs houden alle leerlingen 1,5 meter afstand tot elkaar, ongeacht hun leeftijd.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het- coronavirus/gezondheidsadviezen

Samen met u streven we ernaar de maatregelen op te volgen en uit te voeren om een mogelijke tweede golf te vermijden en daarmee een mogelijke lockdown te voorkomen.
Een lockdown betekent namelijk ook dat de deuren van de dansscholen wederom op slot gaan, dit moeten we, met z’n allen, zien te vermijden en voorkomen zodat we ons bestaansrecht blijven behouden.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit schrijven of andere aspecten dan staan wij natuurlijk graag voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Yvette Jager

M: 06-33 929 304
E: secretariaat@nvd.dance

Deel dit bericht

Terug naar Nieuws