Koninklijk Predicaat

Terug naar Nieuws

Koninklijk Predicaat

Op 11 januari jl. heeft de NVD het koninklijk predikaat toegewezen gekregen van Zijne Majesteit de Koning.

De onderscheiding ‘Koninklijk’ is voorbehouden aan bedrijven, verenigingen of instellingen. Je krijgt dat ‘koninklijk’ recht van Zijne Majesteit de Koning maar dat gaat niet zo maar: één van de voorwaarden is dat de gerechtigde ten minste honderd jaar oud is!

Predikaat ‘Koninklijk’
Daarnaast zijn er nog enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan:
• zo moet het bedrijf, vereniging of instelling van zeer groot belang zijn in zijn vakgebied,
• landelijke bekendheid genieten.

Bijzonderheden
• Het recht is op naam en wordt verleend voor een periode van maximaal 25 jaar (soms ook korter). Het kan echter te allen tijde worden ingetrokken.
• Dit gebeurt in het geval een onderneming van eigenaar verandert, liquidatie, faillissement of surséance van betaling aanvraagt. Bij verenigingen: bij een wijziging van de statuten of liquidatie.
• De verlening ‘Koninklijk’ wordt vastgelegd in een oorkonde. Deze oorkonde moet worden terug bezorgd na verval of intrekking van het predikaat!

Omdat de NVD nu koninklijk voor haar naam mag zetten, zullen wij hier dankbaar gebruik van maken en verder gaan als Koninklijke NVD.

Bekijk hier de toespraak van Hans Oosters, de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht.

Deel dit bericht

Terug naar Nieuws