Corona Update 13 oktober 2020

Terug naar Nieuws

Corona Update 13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Beste leden,

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft derhalve besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit zijn door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Meer dan we zouden willen heeft de verscherping van de maatregelen impact op de samenleving en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden. De overheid geeft aan dat het cruciaal is dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten zich laat testen en mensen met een positieve testuitslag thuis blijven. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen.

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

De maatregelen voor zover die betrekking hebben op de dansbranche.

Groepen:

 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximumaantal personen van 30, kinderen tellen mee.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens, kinderen (t/m 12 jaar) tellen niet mee.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met een A status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Beoefening van Dans in de vorm van culturele uiting:

 • Buiten de eigen woning geldt dat u met maximaal 4 personen anders dan een huishouden een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee).
 • Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen zijn personen die theater, audiovisuele productie, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte

De verscherpte maatregelen houden concreet voor de dansschoolhouder en dansleraar in:

Dansen in de vorm van sport is alleen individueel mogelijk. In iedere lesruimte mogen daarbij maximaal 30 personen aanwezig zijn, waarbij de 1,5 meter tussen de dansers moet worden gewaarborgd. Bij dans als culturele uiting wordt nader ingegaan op het onderscheid tussen stationaire dansen en dansen die de gehele dansvloer gebruiken. Dit onderscheid is ook op dansen als sport van toepassing, behalve dat het dansen met partner onder deze definitie niet is toegestaan.

Dansen als culturele uiting is ook toegestaan met vaste danspartner. Ook in dit geval geld dat er maximaal 30 personen in iedere lesruimte aanwezig mogen zijn. Daarnaast moet een onderscheid gemaakt worden tussen stationaire dansen en dansen die de gehele ruimte gebruiken.

– Als stationaire dans moet gezien worden een dans die in een aangewezen vak kan worden uitgevoerd. In ieder vak mogen dan maximaal twee paren dansen, op 1,5 meter afstand. Het totale aantal paren/dansers dat bij een stationaire dans op de dansvloer aanwezig mag zijn hangt daarmee af van de grote van de dansvloer.

– Dansen die de gehele dansvloer gebruiken. Tijdens het uitvoeren van deze dansen is het van belang dat er tijdens de dans minimaal een afstand van 1,5 meter tussen de dansparen gewaarborgd wordt. Hiermee ook rekening houdend met het niveau van dansen en de grootte van de zaal.

Publiek is zowel bij de beoefening van dans als sport, als culturele uiting niet toegestaan. Het bar gedeelte van de dansschool dient gesloten te blijven.

Mondkapjes worden (vooralsnog) in binnenruimtes geadviseerd, tijdens het dansen is het dragen van een mondkapje niet noodzakelijk.

bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur

Mogelijkheden om invulling te geven aan de richtlijnen:

1.     Zorg voor vakken op de vloer waar elke danser /danspaar in blijft;

2.     Mondkapjes bij binnenkomst, het verlaten van de dansruimte en bij toiletbezoek;

3.      Houd naast de dansvloer houdt 1.5 meter afstand

4.      Pas de lesindeling en de oefeningen aan, om invulling te geven aan de verschillende geldende criteria;

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze update, dan staan wij graag voor u klaar.

Mvg,

Het NVD-bestuur / M: 06-33 929 304

Deel dit bericht

Terug naar Nieuws