Corona Virus update 9

Terug naar Nieuws

Corona Virus update 9

Update CoViD19, 24 juni 2020

Beste leden NVD-collega’s,

WE MOGEN OPEN, 1,5 meter blijft de norm!

Opnieuw zetten we een stap vooruit in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig want het coronavirus is zeker niet verdwenen. De basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was vaak uw handen;
 • Werk zoveel mogelijk thuis;
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

De piek aan besmettingen is voorbij, het virus is onder controle. Er zijn mogelijkheden tot uitgebreid testen en intensief bron- en contactonderzoek. Zo zijn we in staat snel en gericht bij te sturen en verspreiding van het virus tegen te gaan, daar waar het virus oplaait.

Algemene regels voor activiteiten binnen

 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen;
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck (Triage) vooraf.
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel);
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten

 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen;
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel);
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats;
 • Geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck (triage) vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximum aantal personen per ruimte.

(Openbaar) Vervoer

 • In het openbaar vervoer is het dragen van niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn beschikbaar. Wel blijft het belangrijk de spits te mijden.
 • Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje is verplicht.
 • In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.
 • In overig vervoer is de regel voorlopig: houd 1,5 meter afstand.

Kinderen en jongeren

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.
 • Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Uitzonderingen

 • De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:
 • Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
 • Mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rijinstructeurs);
 • Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.
 • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.
 • Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies.
 • Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Tot slot

Als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft, dan kunnen op termijn discotheken en nachtclubs open. Rond 1 september wordt dit opnieuw bekeken. Ondertussen wordt wereldwijd gewerkt aan medicijnen en vaccins tegen het coronavirus. Uiteindelijk moet dat leiden tot het opheffen van de algemene regels, zoals het 1,5 meter afstand houden. Maar zolang het virus er is, zullen we ons aan de algemene regels moeten houden. Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen.

Concreet houdt dit in voor ons:
de dansscholen kunnen open op 1 juli met inachtneming van de 1,5 meter. Geen maximaal aantal deelnemers danslessen als de ruimte het toelaat, natuurlijk met maatregelen: Triage, reserveren en met inachtneming 1,5 meter. Dansavonden zonder maximaal aantal deelnemers als de ruimte het toelaat, wederom met de maatregelen: Triage, reserveren en met inachtneming 1,5 meter. Tijdens het dansen hoeft tijdelijk de 1,5 meter niet in acht genomen te worden, als de tijdsduur maar zo kort mogelijk is dat paren dicht bij elkaar zijn. Met Kuchschermen mogen de tafeltjes in de dansschool dichter bij elkaar dan 1,5 meter!

Let op dat wij als dansschooleigenaren bij moeten houden wie er in de dansschool aanwezig zijn. Dit voor een eventueel bron en contactonderzoek. Let hier bij ook bij op dansers met meerdere partners.

Einde deze week is de lijst met bescherm artikelen beschikbaar met de collectieve prijzen!

Tot slot brengen we bij u graag nog even onder de aandacht dat er naast de TOGS welke tot en met vrijdag 26 juni 2020 aangevraagd kan worden ook een aanvraag TVL kan worden gedaan.

Ondernemers die voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen, kunnen vanaf juni ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

De TVL helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Een bedrijf krijgt maximaal 50.000 euro ter compensatie van (een deel van) de vaste lasten, zoals huur, onderhoud, verzekeringen en leasecontracten.

De regeling geldt van 1 juni tot en met 30 september 2020. Aanvragen kan vanaf eind juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Heeft u nog vragen, schroom niet en neem contact op met het secretariaat.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Yvette Jager

06-33 929 304

 

Deel dit bericht

Terug naar Nieuws