Corona Virus update

Terug naar Nieuws

Corona Virus update

Beste leden NVD, beste collegae,

Naast de gegeven maatregelen van vrijdag 12 maart 2020 zijn er tijdens de persconferentie van zondag 15 maart en de toespraak van Minister-President Rutte van maandag 16 maart 2020 verscherpte maatregelen van kracht. Maatregelen die u, als ondernemer nog meer raken. Alle eerder genomen maatregelen worden tenminste verlengd tot en met maandag 6 april 2020!

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ziet steeds meer patiënten waarbij de bron van besmetting niet duidelijk is. Ook blijkt na de analyse van virussen van patiënten, dat ze onderling vaak verschillen. Dit vormt een aanwijzing dat het virus zich in Nederland aan het verspreiden is. Om wijde verspreiding tegen te gaan, adviseert het RIVM verscherpte maatregelen te nemen en te volgen.

De maatregelen zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten thuisblijven. Als de verspreiding langzamer gaat, zijn er minder mensen tegelijkertijd ziek. De zorg voor patiënten kan hierdoor de komende tijd beter gewaarborgd blijven. Daarom adviseren wij, het bestuur van de NVD, deze maatregelen nauwkeurig in acht te nemen en na te leven.

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs, ook dansscholen vallen hieronder. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.

Aanvulling 16 maart, 16:00 uur:

 • Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).

 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.

Aanvulling 16 maart, 18:40 uur:

 • Coffeeshops kunnen openblijven voor bestellingen die afgehaald worden.

 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Hulp voor ondernemers

Als bestuur van de NVD hebben wij ons voorgenomen om in kaart te brengen wat de dansscholen in nederland aan schade hiermee oplopen. Hiervoor is een enquete opgesteld voor alle dansscholen in Nederland. Deze is te bereiken via deze link

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. Bij het KVK Coronaloket komen duizenden ondernemersvragen binnen over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving.

Hieronder volgen een aantal mogelijkheden waar u mogelijk gebruik van kan maken:

Wat is de BMKB-regeling en wanneer gaat de verruiming van die maatregel in?

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) is operationeel vanaf 16 maart 2020. Met de regeling wordt het voor ondernemers makkelijker om (meer en sneller) geld te lenen bij bijvoorbeeld banken. Ondernemers kunnen de BMKB gebruiken voor overbruggingskrediet of de verhoging van hun rekening courant-krediet. Dat is het bedrag dat je rood mag staan.

Op Ondernemersplein en bij de RVO staat meer informatie over de BMKB

Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-regeling?            

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken doen de aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij RVO.

Wat moet ik doen als ik (tijdelijk) onvoldoende werk heb voor mijn personeel?

Onder bepaalde omstandigheden kun je een beroep doen op de werktijdverkortingsregeling. Deze regeling (zie vraag 5) is toepasbaar als je tijdelijk geen werk meer hebt voor (een deel) van je personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Als jij recht hebt op de regeling, kun je je personeel minder uren laten werken. De staat keert voor de niet-gewerkte uren WW uit aan jou als werkgever. Jij betaalt het loon door, de betaling van niet gewerkte uren gebeurt achteraf door het UWV. De medewerkers blijven in dienst, maar spreken in die periode hun ww.-rechten aan. Ze moeten dus wel voldoende hebben gewerkt om die uren op te bouwen

Ik wil werktijdverkorting aanvragen, hoe werkt dat?                                                  

Je komt in aanmerking voor werktijdverkorting als je kunt aantonen dat je minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebt door de gevolgen van het coronavirus. Denk hierbij aan een zakenhotel waarbij het aantal annuleringen drastisch is toegenomen en thuiswerken door het personeel geen optie is. Of een fabriek waar al weken geen onderdelen uit China meer worden geleverd, waardoor er geen werk meer is.
Inmiddels hebben honderden bedrijven zich voor de regeling aangemeld. Eerst vraag je een vergunning aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Met deze vergunning kun je bij het UWV terecht voor de aanvraag. Kijk voor meer informatie over de regeling op Ondernemersplein. Bij het UWV en het ministerie van SZW is extra capaciteit ingezet om de aanvragen te verwerken. Met de openstelling komt volgens het kabinet direct 300 miljoen euro ter beschikking van ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Aanvankelijk was het plan om de verruiming van de borgstelling eind maart open te stellen. De verruiming is onderdeel van het al eerder aangekondigde pakket maatregelen.    ‘

Al mijn boekingen worden geannuleerd en er komen geen nieuwe bij. Wat zijn mijn opties?

Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar je als ondernemer op dit moment mogelijk gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel.

Ik ben zzp’er en zit in de problemen doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Als zzp’er kun je geen gebruikmaken van de werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienst. Je hebt wel alternatieven. Als je acuut in de problemen komt, kun je bij je woongemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Houd daarbij wel rekening met een afhandeltermijn. Je kunt in dit traject de hulp inroepen van Ondernemersklankbord.

Daarnaast is er een aantal dingen die je zelf kunt doen als je in zwaar weer terechtkomt:

 • Kijk eerst of er mogelijkheden zijn om veranderingen in je bedrijf door te voeren. Misschien kun je producten van andere leveranciers (uit andere landen) betrekken of je diensten in een andere regio aanbieden.

 • Wellicht kun je geld uit je bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Ook kun je factoring overwegen, een kredietvorm waarbij je relatief snel betaald krijgt.

 • Bespreek of je afspraken kunt maken met je schuldeisers over een langere betalingstermijn dan gebruikelijk.

 • Bekijk of externe financiering mogelijk is. Informeer altijd eerst bij je eigen bank naar de mogelijkheden (bijvoorbeeld rekening courant) voordat je overige financieringsvormen overweegt (zie ook de BMKB-regeling).

Ik ben zzp’er en kan gebruikmaken van de bbz (besluit bijstandsverlening zelfstandigen) bij mijn gemeente?

De aanvraag duurt echter lang. Zijn er andere opties? Je gemeente moet aanvragen binnen 13 weken behandelen. Het is nog onduidelijk of dat in deze situatie versneld kan worden. Je kunt gebruikmaken van mogelijkheden van bijzonder uitstel van betaling dat de Belastingdienst nu biedt voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Ik ben zzp’er en loop nu klussen mis omdat opdrachtgevers afzeggen. Kan ik de schade op hen verhalen?

Dat hangt af van wat je met je opdrachtgevers hebt afgesproken in de overeenkomst of in je algemene voorwaarden. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand een overeenkomst niet na? Dan kan diegene uiteindelijk schadeplichtig zijn.

Veel evenementen, congressen en reizen worden geannuleerd. Kunnen de kosten hiervan vergoed worden?

Voor reizen moet je contact opnemen met je reis- of luchtvaartorganisatie. Voor evenementen en congressen kunt je contact opnemen met je verzekeraar. Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 mensen worden afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Hoe organisaties en bedrijven invulling geven aan dat besluit, kun je hen vragen.

Neem contact op met de betreffende organisatie. Ook je gemeente of veiligheidsregio geeft hier mogelijk informatie over.

Voor de volledige informatie check de volgende link:

https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/#2

Let er wel even op dat de regeling arbeidstijdverkorting NIET geldt voor ZZP’ers of voor mensen die bij je werken en op de payrollijst staan bij een pyrolbedrijf.

Als bestuur van de NVD adviseren wij u om uw gezonde verstand te gebruiken, uw verantwoordelijkheid te nemen en de maatregelen te volgen.

Als beroepsorganisatie hebben wij een enquête samengesteld. Middels deze enquête streven we ernaar een gezamenlijk geluid te laten horen binnen de gremia waar we jullie (onze leden en, in deze, niet leden) vertegenwoordigen. Daarom vragen we jullie deze enquête in te vullen om de impact van deze pandemie op jullie bedrijfsvoering en de financiële consequenties in kaart te brengen. En de wensen die jullie hebben voor de gezamenlijke NVD inzet. We willen daarbij ook onderzoeken welke vormen van ondersteuning er hiervoor vanuit het rijk mogelijk zijn, om de schade voor jullie zo veel mogelijk te beperken.
Jullie medewerking wordt op prijs gesteld en danken jullie hartelijk voor de genomen moeite en tijd om de enquête in te vullen.

Gezondheid staat voorop, blijf gezond, samen staan we sterk!

Bijgesloten Arbeidstijdverkorting en de kamerbrief economische maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Uw NVD-bestuur!

Deel dit bericht

Terug naar Nieuws