Corona Update 18 september 2020

Terug naar Nieuws

Corona Update 18 september 2020

Beste leden,

Op vrijdag 18 september waren premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer op televisie. Ze vertelden hoe het nu gaat met coronavirus.
De verscherpingen zijn helaas ook van toepassing op onze danssector. De differentiatie tussen dansscholen en uitvoeringen is dat de uitvoering van de dans (lees uitvoeringen, voorstellingen door professionals) hier een uitzondering op vormt. De NVD is in overleg met MKB-Nederland, VNONCW en RIVM over een mogelijke ruimte de we hierin kunnen vinden voor de dansscholen. Voor nu gelden de aanscherpingen helaas ook voor ons in de genoemde regio’s.

Tevens bestaat er onduidelijkheid over het toelaten van kinderen met verkoudheid verschijnselen in de danslessen. Er wordt in onze sector aangegeven dat de richtlijnen van BOINK voor kinderopvang gevolgd kunnen worden. Dit is helaas pertinent niet waar. Ook voor kinderdansen geldt: Bij verkoudheidsverschijnselen blijf thuis!

De belangrijkste verscherpingen volgen hieronder

Nieuwe regels voor 6 delen van Nederland

Over het algemeen houden we ons niet goed aan de regels. Dit heeft geleid tot veel besmettingen met corona in 6 delen van Nederland. Daarom zijn er in die 6 delen (regio’s) aangepaste regels.
De hieronder weergegeven verscherpte regels gelden vanaf zondag 20 september vanaf 18.00 uur.

6 regio’s met veel besmettingen

 • Amsterdam-Amstelland
 • Rotterdam-Rijnmond
 • Haaglanden
 • Utrecht
 • Hollands-Midden
 • Kennemerland

Nieuwe regels voor horeca

 • Voor cafés en restaurants gelden aangepaste regels:
 • Om middernacht (00.00 uur) mag u niet meer bij een café of restaurant naar binnen.
  U mag dan ook niet op een terras gaan zitten.
 • Om middernacht stopt de muziek.
 • Om 01.00 uur sluiten de cafés en restaurants.
  U moet dan weg zijn.
 • De regels gelden voor binnen en buiten.

Geen feestjes voor grote groepen

 • Groepen mogen niet groter zijn dan 50 personen.
  Dus bijvoorbeeld geen feesten en borrels voor meer dan 50 personen.
 • U mag niet met een grote groep afspreken.
  De groep mag niet groter zijn dan 50 personen.
  Bijvoorbeeld om samen naar een bioscoop of de kermis te gaan.
 • Grotere groepen mogen wel bij:
  • demonstraties
  • religieuze bijeenkomsten
  • uitvaarten
  • dans- en theaterbeoefening.
 • De regels gelden voor binnen en buiten.

Bijeenkomst grote groep melden

 • Als er meer dan 50 personen samenkomen moet u dat melden bij de gemeente.
  Bijvoorbeeld als u een concert organiseert in een park.
 • De meldplicht geldt niet voor:
  • restaurants en cafés
  • religieuze bijeenkomsten
  • supermarkten en winkels
  • andere plekken waar veel mensen lopen.
   Bijvoorbeeld markten en bibliotheken
 • De regels gelden voor binnen en buiten.

Meer Regels voor elke regio

Elke regio is anders.
Daarom zijn er voor de 6 regio’s nog andere bijkomende regels. Check uw gemeente voor deze regels wanneer u niet zeker bent welke regels op u van toepassing zijn. Wilt u weten welke regels er zijn in uw gemeente? Neem dan contact op met uw gemeente.
Of ga naar de website van uw gemeente. Komt u er niet uit, dan staat het secretariaat graag tot uw beschikking: secretariaat@nvd.dance

Niet vergeten:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Bellen met vragen over het coronavirus

 • Bel naar 0800 – 1351.
 • Of naar +31 20 205 1351 als u in het buitenland bent.
 • Het telefoonnummer is open van 8:00 uur tot 20:00 uur.
  (van maandag tot en met vrijdag)

Basisregels voor iedereen

Regels voor hygiëne

 • Was vaak uw handen
 • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuiskomt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.

Regels voor 1,5 meter afstand houden

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden
 • behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
 • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
 • Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg

Voor het vermijden van drukte

In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden.

 • Werk zoveel mogelijk thuis. Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.
 • Mijd de spits.

Regels voor testen en thuisblijven bij klachten

Het is belangrijk dat iedereen met corona-gerelateerde klachten zich laat testen. Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om                                                                                                    het virus niet verder te verspreiden. Zie voor meer informatie de pagina Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.

 • Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.
 • Laat u testen als u 1 of meerdere van deze klachten heeft. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Als u ook koorts heeft of benauwd bent, dan blijven ook uw huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben uw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.
 • Bent u ernstig ziek, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts of huisartsenpost. Bel in een levensbedreigende situatie 112.
 • Als uit uw test blijkt dat u op dit moment geen corona heeft, mogen u en uw huisgenoten weer naar buiten. U kunt zelf ook weer naar buiten en aan het werk, tenzij u daar te ziek voor bent.
 • Kinderen mogen weer naar school en naar de opvang. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijgt u nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.
 • Als uit uw test blijkt dat u wel corona heeft, blijven u en uw huisgenoten thuis. U hoort van de GGD wat u en de mensen om u heen moeten doen. Voor personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen kan alleen een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts en alleen als zij geen klachten hebben.
 • Meer informatie over de leefregels thuis en wat u moet doen als u corona heeft vindt u op de website van het RIVM.

Gezondheidsadviezen voor een goede weerstand voor iedereen

Gezond leven houdt de weerstand op peil. Een goede weerstand helpt te beschermen tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het nieuwe coronavirus. Mensen met een goede weerstand worden minder vaak ziek. En als zij toch ziek worden, herstellen ze meestal sneller. Gezond leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Kleine aanpassingen maken al verschil. Hoe houdt u zichzelf gezond?

 • Probeer ten minste een half uur per dag te bewegen.
 • Eet gezond en gevarieerd met veel fruit en groente.
 • Drink voldoende water.
 • Drink maximaal één glas alcohol per dag (en natuurlijk NIX<18).
 • Zet nu de stap en stop met roken. Kijk op Ikstopnu.nl voor hulp en advies.

Meer adviezen staan op het Loket Gezond Leven (RIVM) leefstijl en COVID-19.

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen)

Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen nauwelijks klachten, anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het wel duidelijk dat zij een groter risico lopen heel ziek te worden van het coronavirus of zelfs te overlijden.

 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Dit geldt nog sterker voor ouderen die minder zelfredzaam zijn, dan voor vitale ouderen. Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter risico. Wees extra voorzichtig en volg de basisregels goed op.
 • Alle verpleeghuizen die vrij zijn van besmettingen, worden geacht tenminste 1 bezoeker per bewoner te verwelkomen. Zorgaanbieders zullen op basis van hun specifieke situatie bepalen wanneer het voor hun bewoners mogelijk is om meer bezoekers te ontvangen. Daarvoor is een handreiking gemaakt die te vinden is op de website van koepelorganisatie Actiz.
 • Bij bezoek aan mensen die tot een risicogroep behoren, is het extra belangrijk de basisregels goed op te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden. Maak duidelijke afspraken met elkaar en bespreek vooraf of iemand klachten heeft. Als bezoekers of ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, stel het bezoek dan uit. Als het bezoek buiten kan, dan is dat beter dan binnen.

Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren

 • Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid mogen naar het kinderdagverblijf of gastouderopvang als zij geen koorts hebben. En alle kinderen van de basisschool mogen met neusverkoudheid naar school en naar de buitenschoolse opvang als zij geen koorts hebben.
 • Dit geldt niet als kinderen contact hebben gehad met een iemand die corona heeft. Of als een kind bij een volwassene woont die koorts heeft of benauwd is. Het kind moet dan thuisblijven.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.
 • Jongeren van 13 tot 18 (dus tot en met 17) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Op de middelbare scholen geldt dit voor alle leerlingen onderling, ongeacht hun leeftijd. In het mbo en hoger onderwijs houden alle leerlingen 1,5 meter afstand tot elkaar, ongeacht hun leeftijd.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

Samen met u streven we ernaar de maatregelen op te volgen en uit te voeren om een mogelijke tweede golf te vermijden en daarmee een mogelijke lockdown te voorkomen.

Een lockdown betekent dat de deuren van de dansscholen wederom op slot gaan, dit moeten we, met z’n allen, zien te vermijden en voorkomen zodat we ons bestaansrecht blijven behouden.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit schrijven of andere aspecten dan staan wij natuurlijk graag voor u klaar.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Yvette Jager

M: 06-33 929 304

E: secretariaat@nvd.dance

Deel dit bericht

Terug naar Nieuws