CID

Terug naar Nieuws

CID

Internationale Accreditatie NVD

De Nederlandse Vereniging van Dansleraren N.V.D., die op 1 augustus 100 jaar bestond, heeft in navolging van haar verdienste naar haar leden en niet leden een Internationale Accreditatie ontvangen.
Het Conseille de International de Dance C.I.D. Unesco van de dans heeft de NVD een internationale accreditatie verleend als brancheorganisatie.

Met deze accreditatie wordt het feit dat de NVD de brancheorganisatie sector breed is internationaal bevestigd. Dit houdt o.a. voor de NVD in dat, naast de belangenbehartiging van alle dansondernemers, dansinstructeurs, dansleraren en dansprofessionals en dansprofessionals in opleiding ook de internationaal gerespecteerde UNESCO internationaal gecertificeerde opleidingen mag aanbieden en mag faciliteren.

Dit doet de N.V.D. naast de reeds aangeboden opleidingen al dan niet in samenwerking met haar partnerinstituten als S.O.N., S.R.N., S.D.N., I.D.T.A. en PALDA.

De N.V.D. mag met deze accreditatie leden en partner organisaties nomineren voor een lidmaatschap bij C.I.D.

Naast deze geweldige accreditatie, wat een internationale erkenning als sector brede dans branche betekent, heeft de NVD ook aansluiting gevonden om haar leden zo goed mogelijk te bedienen als brancheorganisatie bij MKB-Nederland, om zo bij de overheid en Ministeries de dans branche te vertegenwoordigen en als eenheid naar buiten te treden en bij de EDC

European Dance Council, om op Europees niveau op de hoogte te zijn en te blijven wat er sector breed in Europa wordt besloten voor de ondernemers en WDO- World Dance Organizors.

De accreditatie van het C.I.D: UNESCO kan worden beschouwd als een internationaal kwaliteitskeurmerk voor de dans branche.
Met het 100-jarig bestaan van de NVD is dit keurmerk een welkome uitbreiding van de missie en visie dat zij nastreeft om ALLEN die zich wensen aan te sluiten bij de brancheorganisatie de belangen van haar leden met kwaliteit te behartigen op een open, transparante en waardige wijze.

Deel dit bericht

Terug naar Nieuws