Over ons

Word lid van de Nederlandse Vereniging van Dansleraren!

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering (ALV) word ik tot wederopzegging lid van de NVD en zal de Statuten en besluiten van de ALV nakomen en de contributie binnen de daarvoor gestelde termijn(en) voldoen.

Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd.

Nieuwe leden hebben recht op een 50% korting op het lidmaatschap in het eerste jaar en gaan hierdoor een minimale lidmaatschapsperiode van 3 jaar aan. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk en aangetekend uiterlijk 2 maanden voor het eind van het lidmaatschapsjaar aan het secretariaat verzonden te worden.

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.