Nov 12 2019

Studiedag

  • Danscentrum Wijgers, Sosabowskiplein 2, 6665 CC Driel

Studiedag op dinsdag 12 november 2019

Danscentrum Wijgers
Sosabowskiplein 2
6665 CC Driel

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

10:00 – 10:30 uur: Inloop
10:30 – 12:00 uur: Business Club (NVD Bedrijfsleden)
12:00 – 12:30 uur: Lunch
12:30 – 13:30 uur: ALV (Alle NVD Leden)
13:30 – 16:00 uur: Studiedag

Agenda ALV:
1. Opening
2. Vaststellen aantal stemmen (eventuele vertegenwoordiging via machtiging)
3. Notulen ALV 21 juni 2019
4. Verkiezing bestuur, voorstellen kandidaten, benoeming bestuurslid
5. Congres 2020
6. Rondvraag & Sluiting

Studiedag
NVD Leden gratis,
Niet NVD Leden: € 50 Exclusief BTW, aanmelden via: secretariaat@nvd.dance

13:30 – 14:15 uur Fox Step- Dhr. HP Vos
14:15 – 14:45 uur Rythm – Dhr. L. Stapel
14:45 – 15:30 uur Latin – Dhr. R. Straatman
15:30 – 16:00 uur Rythm – Dhr. L. Stapel

Meldt u zich zo snel mogelijk aan bij het secretariaat@nvd.dance en maak deze mooie en leerzame dag met ons mee.

Met vriendelijke groet,

Yvette Jager
Secretaris NVD
06 33 929 304
secretariaat@nvd.dance