Enquête

Terug naar Nieuws

Enquête

U heeft een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête die in overleg met de NVD, MKB-Nederland, VNO NCW, KvK en de ministeries van VWS, OCW en EZK aan u wordt aangeboden. Deze enquête gaat over de administratieve toedeling van de danssector (SBI-codes).

Met deze enquête brengt de NVD in beeld hoe de danssector zichzelf ziet en welke indeling gewenst is. Alle gegevens worden sector breed verzameld. De resultaten worden aangeboden in samenwerking met MKB-Nederland aan de desbetreffende instanties binnen de overheid om zo de danssector een passende SBI-code en mogelijkerwijs btw-percentage te bewerkstelligen.

De enquête beslaat enkele korte vragen. De antwoorden worden volstrekt anoniem verwerkt. De resultaten worden vermeld via www.nvd.dance en de facebookpagina van de NVD.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met het NVD Secretariaat (secretariaat@nvd.dance).

Deel dit bericht

Terug naar Nieuws