Nieuws

Update steun pakketten

MKB-Nederland en VNO NCW hebben de afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd met het kabinet over de noodzakelijke aanpassingen van het steunpakket. Dat die aanpassingen er moesten komen stond buiten kijf, omdat ondernemers hard worden geraakt door de maatregelen zoals […]

Lees meer...

Corona Update 13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen
Beste leden,
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft derhalve besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. […]

Lees meer...

Corona Update 2 oktober 2020

Beste leden,
Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen is er naast verslagenheid bij de ondernemers ook een heleboel onduidelijkheid betreffende deze maatregelen.
Middels deze update hopen wij u duidelijkheid te verschaffen, dit geldt als landelijke nood verordening en is afhankelijk welke […]

Lees meer...

Corona Update 28 september 2020

Beste leden,
Vanavond hebben we de vanuit de overheid te horen gekregen dat de gemaakte verscherpingen van afgelopen week niet genoeg zijn geweest om de verspreiding van het corona virus in te dammen. De aangekondigde verscherpingen van vanavond zijn wederom […]

Lees meer...

Corona Update 18 september 2020

Beste leden,
Op vrijdag 18 september waren premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer op televisie. Ze vertelden hoe het nu gaat met coronavirus.
De verscherpingen zijn helaas ook van toepassing op onze danssector. De differentiatie tussen dansscholen en uitvoeringen […]

Lees meer...

CID

Internationale Accreditatie NVD
De Nederlandse Vereniging van Dansleraren N.V.D., die op 1 augustus 100 jaar bestond, heeft in navolging van haar verdienste naar haar leden en niet leden een Internationale Accreditatie ontvangen.
Het Conseille de International de Dance C.I.D. Unesco van […]

Lees meer...

Corona Update 29 augustus 2020

Beste leden,
De vakantieperiode lijkt alweer lang geleden, er is de afgelopen weken veel gebeurd. Er is veel onderhandeld met bonden en kabinet en uiteraard over de invulling van het derde steunpakket met daarbij de inzet: verlenging van belangrijke maatregelen […]

Lees meer...