Basisprotocol Dans Branche

Door een lockdown van 15 december 2020 tot en met 2 maart 2021, moeten de dansscholen gesloten blijven.

Vanaf 1 december 2020 is de wet op mondkapjes van kracht gegaan.
Dit houdt in dat u in alle openbare gebouwen verplicht bent een mondkapje te dragen.
Voor onze danssector houdt dit het volgende in:
Bij binnenkomst in een openbaar gebouw en placering dient er een mondkapje gedragen worden,
Tijdens het dansen is de verplichting opgeheven en mag het mondkapje af,
Beweging vanuit de ruimte waar gedanst wordt dient u wederom het mondkapje te dragen, ook als u van het toilet gebruik maakt.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Indien u locatie niet een openbaar gebouw is, is er geen mondkapjesplicht
Bij het verlaten van de dansschool dient u het mondkapje wederom te dragen.

Mondkapjes dienen gedragen te worden om verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan.
Het niet naleven van deze regel, riskeert een boete van €95.

Algemene protocol

Hier kunt u de laatste versie van het protocol downloaden.

Protocol NVD-leden

Speciaal voor de NVD-leden kunt u hier het protocol downloaden.

Proeflidmaatschap NVD

Omdat er helaas een tweede corona golf is, is het van groot belang om nu (proef) lid van de NVD te worden. Hoe groter het aantal leden, des te meer zou de NVD, al dan niet samen met het MKB Nederland, kunnen betekenen voor haar leden. Net zoals het is in overig werkend Nederland, worden helaas niet georganiseerden niet gehoord. Dus meld je nu aan als lid…