Basisprotocol Dans Branche

Algemene protocol

Hier kunt u de laatste versie van het protocol downloaden.

Protocol NVD-leden

Speciaal voor de NVD-leden kunt u hier het protocol downloaden.

Proeflidmaatschap NVD

Omdat er helaas een tweede corona golf is, is het van groot belang om nu (proef) lid van de NVD te worden. Hoe groter het aantal leden, des te meer zou de NVD, al dan niet samen met het MKB Nederland, kunnen betekenen voor haar leden. Net zoals het is in overig werkend Nederland, worden helaas niet georganiseerden niet gehoord. Dus meld je nu aan als lid…